googlea4366f6c66e2ca40.html

Nyheter

Årsmötet 2021 På grund av Coronaäget kommer årsmötet att hållas utomhus på den öpnna platsen vid trappan ner mot WTC om vädret så tillåter. Kallese till årsmötet bifogas här. Info från senaste styrelsemötet Detta finns under flik INFORMATION

Nyckelhantering

Sanna Hässlehult har numera hand om nycklar i föreningen.

Huvudsäkring

Påminnelse om att lägenhterernas och lokalernas huvusäkringar finns i ett elskåp på plan 1, som alla erhållit nycket till. Närmare information se under flik MER INFORMATION. Notera speciellt ang sopsortering För allas trevnad ber vi er att noggrannt följa anslagna instruktioner vad gäller sopsortering. Sopor som inte passar in i någon kategori måste transporteras till återvinningscentral. Inga sopor får sättas på golvet Vik ihop och platta till paket och lådor så att det tar så lite plats som möjligt. På så sätt kan vi undvika överfulla sopkärl.

Elektronikavfall

OBS det finns inget kärl för elektronikavfall.

Detta innebär att var och en måste

transportera dessa sopor till

återvinningscentral.

Avloppsstopp

TÄNK PÅ VAD DU SPOLAR NER, info här
Brf Havsljuset 2 HEM INFORMATION STYRELSE FELANMÄLAN AFFÄRSLOKALER MER INFORMATION GALLERI KONTAKT

Allmänt om

bostadsrättsföreningen

Under slutet år 2012 flyttade de första

lägenehtetsinnehavarna in i brf Havsljuset 2.

Malmös bästa läge. Utsikten får du på

köpet

Adressen hit Bostadsdel Västra Varvsgatan 9 A Lokaler       Västra Varvsgatan 9 B, 9 C, 9 D

Midrocs bostäder klassvinnare

De 108 nybyggda bostadsrätterna Riberstrand (Brf Havsljuset) i Västra Hamnen belönades under Stadsbyggandets dag i Malmö 2013 som klassvinnare i kategorin bostäder. Priset delas årligen ut av Malmö stad.  Ur Juryns utlåtande om Midrocs bostadsprojekt: ”Med tillkomsten av Strand- och Parkhusen har området utmed Västra Varvsgatan fått en sammanhållen ljus och attraktiv bostadslinje och därmed också givit området en stadsmässighet som tidigare saknades och är ett värdigt tillskott till stadsmiljön i Malmö.”
Soprummen OBS När något kärl blir fullt, gå till andra soprummet. Om locket ej går att stänga kommer ingen tömning att genomföras.
HEM