googlea4366f6c66e2ca40.html
Brf Havsljuset 2 HEM INFORMATION STYRELSE FELANMÄLAN AFFÄRSLOKALER MER INFORMATION GALLERI KONTAKT

INFORMATION

Årsmötet 2019

Årsmötet 2019 hölls  tisdagen 23 april. Årsredovisning 2018 här Protokoll från årsmötet här fortsättning här

Årsmötet 2018

Årsmötet 2018 hölls  tisdagen 17 april på Park Inn med närmare 30 personer närvarande. Årsredovisning 2017 här Protokoll från årsmötet här fortsättning här

Tidigare årsmöten

Extra föreningsstämma 2017 Extra föreningsstämma genomfördes 10 december, där stämman tillstyrkte de föreslagna ändringarna. Årsmötet 2017 Årsredovisning 2016 här Protokoll från årsmötet här Årsmötet 2016 Årsredovisning 2015 här Protokoll från årsmötet här fortsättning här Årsmötet 2015  Årsredovising 2014 här Protokoll från årsmötet här

Extra årsmötet 2015 

Protokoll från föreningsstämman här

Stadgar

Antagna stadgar 2018 här

Information från senaste

styrelsemötet

Ekonomin följer budget Efterbesiktning genomförd utan anmärkning efter att balkonggolven åtgärdats   Rengöring av övre glaspartier, ventil och lampor i entréplan beställd För de lägenhetsinnehavare som anmält problem med vinande oljud, i samband med vissa vindriktningar och vindstyrkor, kommer justeringar av balkongräckena att genomföras Info från samfälligheten o Byte av fjärdrar i garageport har gjorts enligt plan o Under hösten kommer en omläggning av trädgården att genomföras med inriktning mot  mer gräs och mer tåliga växter o Tvättning av allmänna utrymmen kommer att göras under början av hösten

Förvaltning och

administration

Fastigheten HSB Malmö har hand om fastighetsskötsel och felanmälningar (inkl. jour) tel 010 442 30 00. mail: daniel.carlsson@hsb.se Daniel är fastighetsskötare i vår förening. Ekonomisk förvaltning SBC hanterar den ekonomiska förvaltningen och skickar ut hyresavier. Garage Garaget administreras av APCOA Parking Tel 08-556 306 70, mail: uthyrning@apcoa.se

Gällande rutin för soptömning

Det finns två soprum som kan nås från gatan eller via garaget. Följande kärl finns i soprummen: Matavfall Hushållsavfall (brännbart) Tidningar Wellpapp Färgade glasförpackningar Ofärgade glasförpackningar Plastavfall Metallavfall Batteier, ljuskällor OBS Om något kärl blir fullt utnyttja andra soprummet

Info från Havsljusets Samfällighetsförening

Hanteringen av våra sopor och soprum är förenade med höga kostnader för Samfälligheten och i förlängningen våra respektive bostadsrättsföreningar, du och jag. Vissa kostnader upplever vi i styrelsen för Samfälligheten att vi skulle kunna undvika om vi hjälptes åt. Dessa pengar kan vi ha bättre nytta av för t ex växter till vår gård. Miljörummen städas på beställning och görs efter behov eller 1-2 gånger per år. Sopor som lämnas bredvid kärl eller ”dumpas” för att det inte finns något kärl är förenat med en kostnad då denna extra städning beställs separat. Om vi alla hjälps åt att hålla ordning på våra sopor så håller vi nere kostnaden samtidigt som vi också får mer trivsamma miljörum!

Notera speciellt

För allas trevnad ber vi er att noggrannt följa anslagna instruktioner. Sopor som inte passar in i någon kategori måste transporteras till återvinningscentral. Inga sopor får sättas på golvet Vik ihop och platta till paket och lådor så att det tar så lite plats som möjligt. På så sätt kan vi undvika överfulla sopkärl. För mer information om källsortering se källsorteringsguide här. 

Elektronikavfall

OBS det finns inget kärl för elektronikavfall.

Detta innebär att var och en måste transportera dessa sopor till

återvinningscentral.

För undvikande av avloppsstopp

TÄNK PÅ VAD DU SPOLAR NER , info här 

Nyckelhantering

Under en övergångsperiod kommer Bengt Eriksson att ha hand om administration av nycklar och vara kontaktperson gentemot nyckeltillverkare. Bengt har mail: berikon@telia.com

Balkonger

På balkonger kan antingen glas sättas upp

till räckeshöjd eller gråfärgad markis (väv nr 407/79).

Bostadsrättsförsäkring

I bostadsrättsföreningens försäkring ingår bostadsrättstillägg.

Ventilationsdon

Nedan finns en enkel beskrivning hur man sköter ventilationsdonen. Info om ventilationsdonen och dess skötsel

Informtion in English

Information in English here  
INFORMATION